Category: Hoá chất cao su, nhựa

Có 1 sản phẩm.
  • Stearic-Acid-225x300

    Acid Stearic (Indonesia, Malaysia )

    Tên gọi hóa chất: Acid Stearic, sáp trứng cá. Số CAS Acid Stearic: 57-11-4 Thành phần hóa chất Acid Stearic:  CH3-(CH2)16-COOH Hình thức hóa

    Xem